Έρευνα με Ερωτηματολόγια Τάξη Β' Σχ. Έτος 2014-15

Στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής της Β΄Τάξης οι μαθητές κάθε τμήματος "Έγιναν μικροί Ερευνητές".  Διεξήγαγαν μια έρευνα  με ερωτηματολόγιο για να διερευνήσουν τις συνήθειες, θέσεις, ή στάσεις των συμμαθητών τους σχετικά με κάποιο ζήτημα της επιλογής τους.

Το θέμα προέκυψε έπειτα από συζήτηση στην τάξη και επιλογή από τα 5 προταθέντα με ψηφοφορία.

Στη συνέχεια οι  μαθητές κατέγραψαν σε χαρτί τις ερωτήσεις που ήθελαν να συμπεριλάβουν στο ερωτηματολόγιο τους. Τις ερωτήσεις μαζί με τις πιθανές απαντήσεις καταχώρισαν σε μια φόρμα (έγγραφα Google). Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στη σελίδα της  ηλεκτρονικής μας τάξης και κλήθηκαν όλοι οι μαθητές της Β΄Τάξης να το απαντήσουν.

Στη συνέχεια οι μαθητές συζήτησαν τα γραφήματα των αποτελεσμάτων και έδωσαν τις ερμηνείες τους .

Τέλος παρουσίασαν τη δουλειά τους και τα συμπεράσματα που έβγαλαν χρησιμοποιώντας πάλι το λογισμικό παρουσιάσεων από την  πλατφόρμα των εγγράφων Google. 

 

Δείτε τις έρευνές  τους:

 

 

 

 

  

Εργασίες στη Microworlds Pro

 

 

Οι παρακάτω εργασίες είναι πολυμεσικές και για να εκτελεστούν πρέπει να κατεβάσετε τον αντίστοιχο συμπιεσμένο φάκελο και αφού τον αποσυμπιέσετε να κάνετε διπλό κλικ στα αντίστοιχα αρχεία της MicroworldsPro.

 

 

1. Δημιουργία παιχνιδιού ερωτήσεων στη MicroworldsPro

 

 

 

2. Βρείτε το Θησαυρό - Παιχνίδι στο Microworlds Pro

 

 

3. Τι γνωρίζετε για τη σωστή χρήση των  κινητών τηλεφώνων; Παιχνίδι.

 

 

 

4. Ο λαγός και η χελώνα στην? προπαίδεια

 

 

 

 

5. Το δικό μας arcade

 

6. Μια πολύχρωμη σκακιέρα

 

7. Μια αριθμομηχανή στα μέτρα μας?.

 

 

 

Υποκατηγορίες

Thursday the 22nd. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - Διαχείριση Ιστοτόπου: Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19