ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

Εκτύπωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση των Δράσεων Σχολικού Έτους 2021-22

 

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε ένα συνοπτικό βίντεο με τις δράσεις που έγιναν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2021-22.

 

 

Πώς σας φάνηκε το παραπάνω βίντεο;

Σας άρεσαν οι δράσεις μας;

Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας και τις προτάσεις σας;

Συμπληρώστε αν θέλετε την παρακάτω φόρμα-ερωτηματολόγιο για να μας καταθέσετε τη γνώμη σας αλλά και τις απόψεις, τις συμβουλές και τις ιδέες σας.

Θα χαρούμε πολύ να τις μάθουμε γιατί για μας ...

Η γνώμη σας μετράει...!!!

 

 

 

 

2. Επιστολές και Οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες

 

 

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

 

 

 

 

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

 

 

 

 

Κάντε κλικ στη λέξη "Περισσότερα" για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

 

 

 

 Όπως ήδη γνωρίζετε,  από φέτος στο Πρόγραμμα Σπουδών έχει προστεθεί  διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων. Σας παραθέτουμε ορισμένα  βασικά σημεία που αφορούν στη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:

 1. Σκοποί και στόχοι

  Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  αποτελούν διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των

  Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.

  Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

 2. Οι Κύκλοι Δεξιοτήτων στα Εργαστήρια

  Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εφοδιάζει τους πολίτες με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που ανοίγουν το δρόμο για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών, και εγκάρσιες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

  Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι  δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερεις κύκλους ως εξής:

Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)

Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Δεξιότητες ζωής

Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (entrepreneurship) (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (media) (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δεξιότητες του νου

Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)

Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός

Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

 1. Τέσσερις Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων

  Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες:

   

 

 1. Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας και του τμήματος

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος σχεδίασαν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων. Κάθε τμήμα επιλέγει από κάθε θεματικό κύκλο μία υποενότητα και από αυτή την υποενότητα μία επιμέρους θεματική ενότητα. Σε κάθε ενότητα θα πραγματοποιηθούν από 5 ως 7 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται σε 2 ως 3 διδακτικές ώρες.

Αξιολόγηση μαθητών/τριών:

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,  επιδιώκουν την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και Θεματικό Κύκλο, και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση του προγράμματος και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Σκοπός της αξιολόγησης του Κύκλου Δεξιοτήτων είναι η εκτίμηση από τον/την εκπαιδευτικό του βαθμού  προόδου κάθε μαθητή και μαθήτριας μεμονωμένα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών θα μπαίνουν στους φακέλους τους.

 

 

 

 

3. Ευχαριστήρια για τις Δωρεές που έγιναν

 

Ευχαριστήρια

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Δράσεις - Αφιερώματα - Εκδρομές

 

 

 

 

Στο Γυμνάσιο Περάματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου μας. Πιο συγκεκριμένα, εστιάσαμε στην κατανόηση από την πλευρά των μαθητών, των δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, εκ των οποίων μεγάλο μέρος αφορά σε ζητήματα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά και τη στάση του κοινωνικού συνόλου απέναντί τους. 

 

Οι μαθητές κάθε  τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και, μετά από μια ενημέρωση και σύντομη γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα και τη γραφή braille, πήραν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην αυλή του σχολείου και σύμφωνα με τα μέτρα για τον covid 19. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονταν με αισθητηριακές αναπηρίες, όπως η τύφλωση και η κώφωση, αλλά και με κινητικές αναπηρίες και δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα.

 

Μέσα από βιωματικά παιχνίδια, οι  μαθητές του σχολείου έπαιξαν ποδόσφαιρο,  ζωγράφισαν με κλειστά μάτια, έπαιξαν βόλλεϋ καθισμένοι σε καρέκλες, δοκίμασαν καθισμένοι σε αναπηρικό αμαξίδιο με ποιο τρόπο κινείται κάποιος με αυτό το μέσο και πατώντας ένα buzzer(παιχνίδι με κουδουνάκι) έμαθαν να αναγνωρίζουν τις ημέρες της εβδομάδας στη νοηματική γλώσσα. Έγινε μια προσπάθεια να ανακαλύψουμε και να βιώσουμε από κοινού και με παιγνιώδη τρόπο πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για να υπερβεί κάποιος τις αντικειμενικές δυσκολίες της αναπηρίας του και να κατορθώσει, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να κυνηγήσει τους στόχους και τα όνειρά του. 

 

Οι δράσεις μας διοργανώθηκαν από το Διευθυντή του σχολείου,
Παρασχάκη Αντώνη και από τους εκπαιδευτικούς Νεονάκη Γιώργο και Παπαδουράκη Αγγελική.

 

Όσον αφορά στην επίβλεψη των μαθητών κατά τη διάρκεια των δράσεων, σημαντική ήταν η συμβολή των εκπαιδευτικών: Βουμβουράκη Πελαγίας, Γαλανάκη Σοφίας, Γιακουμάκη Άρη, Κονιού Μαρίκας, Κωσταριδάκη Πόπης, Ματιάκη Βασιλικής, Τσισκάκη Νίκου.

 

 

 

  

 

Οι Ευχές μας

 

Σας στέλνουμε τις ευχές μας για τις γιορτές και τον καινούριο χρόνο με πολλή αγάπη !!!

 

Στη Νοηματική Γλώσσα...

 

 

 

Με μαντινάδες......

 

 

To 2021 μας αποχαιρετά !!

Καλωσορίζουμε το 2022 !!

Ας είναι τυχερό κι ευτυχισμένο, γεμάτο υγεία, χαρά κι αισιοδοξία !!

 

 

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021

 
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ86

 

 

 

 

 

Εκδρομή Α' Γυμνασίου σε Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

 
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ86

 

 

 

Α1 και Α3 Γυμνασίου Περάματος

 

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε το φυλλάδιο σχετικά με την εκδρομή.

 

 

 

 

 

  

 

ΟΧΙ στο Σχολικό Εκφοβισμό

 
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ86

 

Αφιέρωμα στην Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

 

 

 

 

 

1. Βιωματική Δράση με θέμα το Σχολικό Εκφοβισμό 

    Τμήμα Α1

 

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να βρείτε υλικό με φυλλάδια, μελέτες περίπτωσης και οδηγίες  για την ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

 

 

 

 

 

Σπάζοντας τη σιωπή

Εκτύπωση

Σχολικό Έτος 2017-18

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο:

«Σπάζοντας τη σιωπή»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Καλλιόπη Κωσταριδάκη (ΠΕ02)

Συμμετέχουν : Κατσούλα Αφροδίτη (ΠΕ02),

Σιπητάνος Κωνσταντίνος (ΠΕ02)

 

 

Φυλλάδιο που έφτιαξαν οι μαθητές μας για τον Σχολικό Εκφοβισμό:

 

 

 

 Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που φτιάχτηκε για το σκοπό αυτό αλλά και να δείτε αρκετά άλλα πράγματα σχετικά με το Σχολικό Εκφοβισμό στην ιστοσελίδα της εκπαιδευτικού Κωσταριδάκη Καλλιόπης κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

 

 

Μαρτίου 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την παρουσίαση των Προγραμμάτων στην Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2018:

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015-16

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο:

" Ο Σασμός"

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κωσταριδάκη Καλλιόπη ΠΕ02

                                            Κατσούλα Αφροδίτη ΠΕ02

                                            Σιπητάνος Κωνσταντίνος ΠΕ02

 

                    

 

 

 

Αυτή τη Σχολική Χρονιά η Ομάδα Δράσης Πρόληψης κατά του Σχολικού Εκφοβισμού με τη συνεργασία των Μεσιτών διοργάνωσε διαγωνισμό για την καλύτερη μαντινάδα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

 

 Βραβεία Διαγωνισμού

 

 


 

 

 

 

Ημέρα για το Σύνδρομο Down

 
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ86

 

Στις 21 Μαρτίου οι μαθητές τμημάτων του γυμνασίου Περάματος ενημερώθηκαν για το σύνδρομο Down. Αναγνωρίσαμε χαρακτηριστικά των ατόμων με το σύνδρομο αυτό, ανακαλύψαμε ότι είναι δίπλα μας, ότι όλοι γνωρίζουμε άτομα με down που βρίσκονται είτε στον περίγυρο μας είτε στις οικογένειές μας.

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν για τις δυσκολίες, τον τρόπο και το προσδόκιμο ζωής τους, τα εργασιακά και ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα. Έπειτα, διαβάσαμε το ακόλουθο ποίημα του μικρού Marco, ενός μαθητή με σύνδρομο Down:

Ανταλλαγές

«Σου δίνω και μου δίνεις
αγάπη κι ελπίδες.
Μια λάμψη έχουν τα 
μάτια
και σε μάτια αντανακλούν
αγάπη κι ελπίδες.
Η λάμψη φωτίζει τη 
θάλασσα.
Δίνω μια και σπάω το γυαλί
και αγγίζω την καρδιά που χάλασα.
Κι όταν σπάσει το γυαλί,
ανακυκλώνεται η ζωή
και αυτό σημαίνει αγάπη.
Σου
 δίνω και μου δίνεις
αγάπη κι ελπίδες…»

 Kαταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν και το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ξεχωριστό, όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη και ελπίδα για κάτι καλύτερο στη ζωή τους.

 Τέλος, βγάλαμε τα παπούτσια μας, καθίσαμε κυκλικά και φωτογραφίσαμε τις διαφορετικές μας κάλτσες  για να δείξουμε με αυτό τον τρόπο ότι μια εικόνα με χρώμα είναι πιο όμορφη από μια μονόχρωμη•ότι η ίδια η ζωή μας είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν γύρω μας υπάρχουν «διαφορετικοί» άνθρωποι που της δινουν ένα ξεχωριστό νόημα!

 

Παπαδουράκη Αγγελική

 

Φιλόλογος τμήματος ένταξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Εργασίες Μαθητών 

 

0ι Εργασίες των Μαθητών στη Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου

Εκτύπωση

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες στο μάθημα των Θρησκευτικών:

"Γνωρίζω τα θρησκευτικά μνημεία του τόπου μου"

 

 

 

 

 

 

Sunday the 21st. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - Διαχείριση Ιστοτόπου: Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19